foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOTO KLUB KETNA-NIŠOgranak MK Ketna Niš je kao samostalni klub nastao 2010 god. u Nišu, kao rezultat prijateljstva i druženja Bojana i Cibby-ja  a kasnije nas iz Niša sa članovima Ketne iz Slovenije .Zvanicno je klub registrovan u oktobru mesecu iste godine.

Relativno smo brojčano mali ali sa tendencijom rasta čemu pridonose naše aktivnosti i akcije koje smo u medjuvremenu sproveli.

Tako da smo u relativno kratkom periodu uspeli da se predstavimo gradu a i široj zajednici kao ozbiljan klub sa velikimpotencijalom.

Login Forma